Beredskapsarbete

Vet du vilka beredskapsarbeten som skett under natten?
Kom dina medarbetare hem säkert under tiden du sov?

Tid / Position

Blir dina fakturor ifrågasatta om fakturerad tid verkligen stämmer?

GeoZon

TimePos bevakar via GPS-funktionen i mobilen

Mobil Utrustning

Slipp jobbet att leta efter dyrbar utrustning – TimePos håller reda på den!


Beredskapsarbete

Vet du vilka beredskapsarbeten som skett under natten?
När och var började arbetet?
Kom dina medarbetare hem säkert under tiden du sov?

Med TimePos, får du full kontroll över ensamarbeten.
Om den anställde inte rapporterar tillbaka efter uppskattad tidsåtgång larmas angivna
kontaktpersoner via SMS och E-post. Du kan även få ett meddelande via SMS när ett beredskapsarbete startas.

Tid / Position

Blir dina fakturor ifrågasatta om fakturerad tid verkligen stämmer?

TimePos ger dig information om när en anställd stannat och lämnat en plats.
Det går även att logga exakt arbetstid på en arbetsorder.
TimePos visar tid och position om var och när arbetsordern startades och stoppades.

GeoZon

TimePos bevakar via GPS-funktionen i mobilen!

Skapa virtuella områden på kartan. Det kan vara arbetsplatser, projektplatser, platser som inte ska besökas osv.
När en användare stannar inom en GeoZone, loggas det i dagjournalen. Möjlighet finns även att få meddelande via SMS och E-post.

Mobil utrustning

Slipp jobbet med att leta efter dyrbar utrustning – TimePos håller reda på den!

Vet du var all utrustning finns, och vet du när den är ledig?
Med TimePos kan du lägga upp all utrustning och placera ut den på karta.
Det finns dessutom en beställningsfunktion med kalender för att kunna boka en utrustning.
Du ser i appen var utrustning finns och vem som använder den.

Kontakta oss


© 2022 - SoftIT AB